Prispolitik

Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder følgende priser:

  • Ved alle udlejninger faktureres minimum kr. 500,00 ekskl. moms.
  • Alle priser er for 1 uges leje (7 dage) - efterfølgende uger faktureres med 50 %.
  • Køreplader er dagsleje – minimumsleje 3 dage.
  • Mojo Barriers - kr. 150,00 1. brugsdag, kr. 75,00 flg. brugsdage
  • Alle priser er ab lager i Roskilde.
  • Alle priser er ekskl. moms.
  • Betalingsbetingelser: 14 dage netto ved fremsendelse af faktura.