Salgs- og lejebetingelser

Lejebetingelser er udarbejdet af RFExperience (herefter RFX) og finder anvendelse ved indgåelse af aftaler om leje, levering samt returnering af RFXs udlejningsmateriel.

Ordrebekræftelse Bindende lejeaftale anses ikke for indgået, før lejer har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Minimumsleje  Ved alle udlejninger faktureres minimum kr. 500,00 ekskl. moms.

Lejeperiode Materiel betragtes udlejet, i den periode det befinder sig hos lejer, hvis ikke andet er aftalt. Lejeperiode regnes fra det tidspunkt, hvor materiel anset for at være leveret fra RFX til lejer og indtil det tidspunkt, hvor materiel er returneret, kontrolleret og optalt af RFX på lageret. Hvis udlejet materiel ikke kommer retur til aftalt tid, opkræves ekstra leje.

Afbestilling  Ved annullering af lejeaftale mellem 3 og 7 dage før levering eller afhentning betales 50% af lejebeløbet.
Ved annullering af lejeaftale under 3 dage før levering eller afhentning betales 75% af lejebeløbet.

Transport  Alle priser er ab lager.
RFX kan tilbyde transport, opsætning mm. Spørg efter priser.
Hvis lejer selv foreslår transport, skal dette ske i et egnet og forsvarligt transportmiddel.

Erstatningspligt Lejer er under hele udlejningsperioden ansvarlig for udlejet materiel.
Udlejet materiel skal returneres i samme funktions- og servicemæssige stand som ved udlevering.
Lejer er selv forpligtet til at kontrollere, at det lejede materiel er fuldt funktionsdygtigt. Hvis lejer ikke inden brug har gjort RFX opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Reklamationer modtaget efter, udlejet materiel er taget i brug, godtages ikke.
Lejer har altid erstatningspligt overfor bortkomst, beskadigelse eller bemaling af det lejede.
RFX er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af udlejet grej.
Ved udlejning af elkabler har RFX ret til at opkræve et gebyr på kr. 20,00 pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for, at kabler er korrekt oprullet.
Materiel skal returneres i rengjort stand, med mindre andet er aftalt.
Borde og stole skal opbevares forsvarligt og må ikke udsættes for fugt og regn.

Ejerskab Al materiel er RFXs ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Det lejede må ikke videreudlejes eller udtages fra Danmark uden udlejers skriftlige tilladelse.

Adgangsforhold  Lejer er forpligtet til enten at sikre, at adgangsforholdene til materiellet er frie, mindst 5m brede og på kørefast vej af hensyn til kørsel med lastvogn, eller til selv at bringe materiellet til og fra lastvognen. Hvis ikke faktureres lejer for forgæves kørsel eller ventetid.  

Betaling 14 dage netto ved fremsendelse af faktura (med mindre andet er aftalt), Danske Bank, reg. 4319 konto 10636663.

Ovenstående lejebetingelser er gældende for alle lejemål, med mindre andet er skriftligt aftalt.